Over Samenso

Samenso is 30 mei 2022 opgericht en ondersteunt de drie welzijnsstichtingen Caleidoz, Forte en Mozaïek met een gezamenlijke Raad van Toezicht, management team en servicebureau. Samenso heeft een ondersteunende rol en zorgt ervoor dat sociaal werkers en vrijwilligers elke dag hun werk iets beter kunnen doen.

Maak kennis met Team Samenso

Lucien Peeters
Directeur/Bestuurder

06 – 13 62 02 98
lucien.peeters@samenso.nl

Christie Engelberts
Bestuursassistent

06 – 30 15 52 41
bestuursassistent@samenso.nl

Tessa Massop
PR & Communicatieadviseur

06 – 48 01 87 57
communicatie@samenso.nl

Ivo Gossink
Financieel adviseur

06 – 86 88 07 25
i.gossink@caleidoz.nl

Michel Priester
Financiële administratie

 06 – 18348816
m.priester@mozaiekwelzijn.nl

 

Bianca Hooftman
Financiële administratie


bianca.hooftman@samenso.nl

Edwin van de Pol
Controller

06
e.vandepol@caleidoz.nl

Marjan Schreven
Financiële administratie

06 – 82639538
Marjan.Schreven@samenso.nl

Monique Gerrits
HR-medewerker

06 -82609497
monique.gerrits@fortewelzijn.nl
 

Daniëlle van Deutekom
Adviseur Kwaliteit & Innovatie

06 -23389641
Danielle.van.Deutekom@samenso.nl
 

Michel Hulsman
HRM-adviseur


michel.hulsman@samenso.nl
 

Emmy van Aalten
Privacy officer


avg@samenso.nl
 

Caleidoz Welzijn

Dorien Schweckhorst
Manager

06-86 85 87 63
d.schweckhorst@caleidoz.nl

Forte Welzijn

Mozaïek Welzijn

Over Samenso

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht (Raad) bewaakt de maatschappelijke doelstellingen waarvoor Samenso is opgericht. Samenso is een stichting die ondersteuning biedt aan Caleidoz Welzijn, Forte Welzijn en Mozaiek Welzijn. De Raad ziet toe dat de bestuurder handelt in het belang van de stichtingen en haar klanten. Ook staat de Raad de bestuurder met advies bij.

De bestuurder van Samenso is samen met het MT  verantwoordelijk voor de koers van de drie organisaties. De raad van toezicht ziet toe op de besturing van de organisaties. De Raad werkt volgens de Governance Code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Leden van de Raad van Toezicht:

Erik Vermathen – tijdelijke voorzitter
Stan van Alphen
Henk Driessen
Peter Waterman
Jan Zandberg
Piet Mulder


Volg ons ook op social media

Prinses Irenestraat 49
6661 EA Elst (Overbetuwe)
 
Postbus 66, 6900 AB Zevenaar

© Samenso. Webdesign Dix Design.