Rijnlandse mindset

Het Rijnlandse spel heeft waardevolle inzichten en gesprekken opgeleverd over de principes en waarden van het Rijnlandse model binnen onze organisaties. Deze bevindingen zijn samengevat in het dynamisch dashboard. Om elkaar te inspireren delen we de Rijnlandse ontwikkelingen op deze plek.

Pijlers Rijnlandse mindset

Vakmanschap

 1. Expertise van jezelf en collega’s inzetten
 2. Deskundigheidsbevordering
 3. Kennis delen
 4. (Zelf) Reflectie
 5. Willen verbeteren
  (jezelf of de dienst)

Vertrouwen

 • (Sociale) Veiligheid
 • Elkaar vertrouwen
 • Elkaars expertise inzetten
 • Feedback geven en ontvangen
 • Fouten maken mag

Verbinding

 • Verbinden aan teams, inwoners, netwerkpartners en zichtbaar zijn
 • Samenwerken
 • Delen met elkaar
 • Gezamenlijke visie
 • Gezamenlijke opdracht

Kaders om goed te functioneren als team

Gezamenlijke werkafspraken zijn essentieel om duidelijkheid en verwachtingen te creëren binnen een team. Ze zorgen ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit en bevorderen effectieve samenwerking.

Rolverdeling & mandaat

Afstemming uitvoerende teams / MT/ team Samenso

Verbinding

Afspraken over verbinding maken met elkaar en elkaars werk

Budget

Afspraken over teambudget en activiteitenbudget

Ruimte

voor deskundigheidsbevordering, teambuilding en om te experimenteren

Welke rol past bij jou?

Veel teams hebben al gekeken naar welke rol bij wie past. Jullie hadden nog een aantal mooie aanvullingen.


Aanjager/ criticus m.b.t. kwaliteit en het behalen van doelen


Coach met oog voor collega’s


Aandachtsfunctionaris vrijwilligersbeleid


Aandachtsfunctionaris ervaringwijzer


PR


Financiën


Contactpersoon gemeente

Niet alles wat ingewikkeld is, is de moeite waard, en niet alles wat de moeite waard is, is ingewikkeld.

Wat gebeurde hier?

 • Slechte of geen communicatie
 • Geen samenwerking
 • Eilandjesdenken
 • Niet logisch nadenken
 • Ieder volgt zijn eigen regels en doet zijn eigen taak
 • Geen helicopterview

Jullie voorbeelden

 • Vakanties doorgeven op 4 plekken
 • Handelen omdat het zo hoort, omdat iedereen het zo doet
 • Ontbreken van financiële kaders
 • Nog te veel niet juist afgestemde procedures/ protocollen/ beleid
 • Overlapping in opdrachten die bij ons, maar ook bij netwerkpartners liggen
 • Gebruik registratiesysteem
 • AFAS
 • Door geen afspraken te veel collega’s op dezelfde plek ( bij een meeting)
 • Afspraken rondom privacy
 • Ziektevervanging bij langdurige afwezigheid
 • Integraliteit kan beter
 • Hoe project Maatschappelijk Diensttijd opeens tot de werkzaamheden behoorde.
 • Verschillende communicatieuitingen naar buiten per team of werksoort
 • Deze promotour
Versa Welzijn

Uitnodiging

Vanuit jullie behoeften om niet alleen de bestuurders van Rijnlandse organisaties te spreken maar ook medewerkers zijn we uitgenodigd om op INSPIRATIETOUR te gaan bij Versa Welzijn, de organisatie waar Anita Keita bestuurder is.  

We willen met een goede vertegenwoordiging vanuit alle organisaties richting Versa Welzijn. Binnenkort meer info!

Wij zijn nieuwsgierig!

En hoe nu verder?

Nu jullie de opbrengsten hebben ontvangen is de vraag aan jullie: Hoe wil je als team verder en wat zijn dan de belangrijkste punten om als eerste op te pakken?

Belangrijk is inderdaad dat de regie en het eigenaarschap bij jullie als team ligt. De prioriteiten die jullie als team stellen, kunnen ‘bepalen’ of en hoe jullie hierbij samenwerking/ inspiratie/ ondersteuning zoeken. Aan jullie om die vraag op de juiste plek neer te leggen waardoor we elkaar gaan vinden in dit proces. Dit geldt voor alle teams. (Uitvoerende teams, team Samenso en MT)

Luister jij mee?

Podcast

Binnenkort hier te beluisteren!

We zitten midden in een organisatie verandering. We zijn onderweg om Rijnlands goed georganiseerd te raken en dat vraagt van ons investeren met de juiste mindset. Door middel van de Samenso-podcast delen we met jullie verhalen vanuit onze eigen praktijk. We delen successen en faalmomenten, want niet alles hoeft meteen goed te gaan, en inspireren elkaar. Samen kom je tenslotte verder! Luister je mee?


Volg ons ook op social media

Prinses Irenestraat 49
6661 EA Elst (Overbetuwe)
 
Postbus 66, 6900 AB Zevenaar

© Samenso. Webdesign Dix Design.